Pratisyen diş hekimleri, diş çapraşıklığı ve çene uyumsuzluğu bulunan hastalarını, ortodonti uzmanlarına yönlendirirler. Burada önemli olan yönlendirme zamanı ya da “kaçırılan fırsatlar”dır. Bu yönlendirmenin en geç yedi yaşında olması gerekir. Anne babalar çocuklarını diş hekimlerine ya da ortodonti uzmanlarına geç götürebilmektedir. Bazı pratisyen diş hekimleri hastalarını ortodonti uzmanlarına, tüm sürekli dişlerin sürmesinin tamamlandığı 12 yaşında yönlendirmektedir. Bu da birçok fırsatın kaçırılmasına neden olabilmektedir.

Örneğin, orta-şiddetli derecede yer darlığı vakalarında, süt dişleri ve sürekli dişler birlikte mevcutken (karışık dişlenme dönemi) çene genişletmesi yapılarak dişlerin düzgün bir şekilde dizilebilmesi için yeterli yer sağlanabilir. Sağlıklı ve sürekli dişlerin çekilmeleri önlenebilir. Yine örnek olarak, alt çene normalden öndeyse ve belirgin bir hal almışsa, iskeletsel olarak erken yaşlarda düzeltme yapma şansı daha fazladır ve erişkin yaşlarda olabilecek muhtemel bir ortognatik cerrahi çene ameliyatı ile alt çenenin kesilip geriye alınması önlenmiş olabilir.